Je váš kompresor připravený na léto a vysoké teploty?

Je váš kompresor připravený na léto a vysoké teploty?

Sdílejte

Komprsor3Jak jistě víte, provoz vzduchového kompresoru generuje teplo. A jakmile se přidá horko z ovzduší v letních měsících, může být na problém zaděláno. Je totiž samozřejmé, že kompresor, stejně jako každé jiné zařízení s motorem, potřebuje být správně ochlazován, aby se předešlo jeho poškození. Víte jak si v této situaci poradit?

Teplo nebo horko je potížistou pro mnohé systémy a vlastně často i pro nás, kdy při extrémních letních teplotách lapáme po dechu a hledáme stín. Při stlačování vzduchu se značná část elektrické energie dodané do kompresoru přemění v teplo. Ale to není jediné teplo, které se generuje. V teplo se přemění dokonce až 90 % celkově dodané energie do kompresoru a zároveň se ohřívá vzduch stlačováním. Kam tedy s přebytečným horkem? A záleží i na tom, kde je kompresor umístěn?

Samozřejmě záleží, kde se kompresor nachází. Velká část pístových a šroubových strojů má svoje místo v samostatné místnosti zvané kompresorovna. A to především z důvodu, aby hluk kompresoru neomezoval pracovníky u aplikace se stlačeným vzduchem – například obsluhu pneumatického nářadí. Pokud je stroj umístěn v takové místnosti, je nezbytné, aby byla správně odvětrávaná, aby fungovalo ventilační potrubí a teplota uvnitř místnosti nepřesahovala 40 stupňů. Standardní kompresor je totiž určen pro provoz při teplotě okolí mezi 5 °C a 40 °C. Výroba ventilačního potrubí od kompresoru je navíc jednoduchá a finančně nenáročná metoda, která u většiny instalací poskytuje rychlou návratnost investičních nákladů. Důležité je uvědomit si, že snížení horka v kompresoru taktéž snižuje právě ony celkové náklady na výrobu stlačeného vzduchu díky následnému snížení spotřeby elektrické energie. Než léto přijde, doporučujeme taktéž zkontrolovat, zda všechny výměníky tepla ale i ventilátory nejsou ucpané prachem a jinými nečistotami. Samotná kontrola kompresoru je taktéž doporučována. Proto se ujistěte, že hladina oleje kompresoru odpovídá pokynům v manuálu.

A co s teplem ze samotného kompresoru, které přemýšlíme jak odvést? V tomto případě lze postupovat prakticky a využít generované teplo například pro ohřev vody pomocí vodního výměníku. Výměník tepla olej/voda se připojí do série k olejovému okruhu vzduchem chlazeného šroubového kompresoru. Ve výměníku dochází k tepelné výměně mezi horkým olejem vystupujícím z kompresoru a studenou vodou přivedenou z vodovodního řadu do výměníku. Tento proces dokáže vodu ohřát až na teplotu kolem 70 °C. Ta může být dále určená buď pro vytápění budov (to platí v zimě), sprchy a umyvadla nebo pro ohřev vody používané ve výrobních procesech.

Za použití výměny tepelné energie snižují teplotu samotného stlačeného vzduchu sušičky vzduchu. Jejich hlavní úkol je odvod vlhkosti a úprava stlačeného vzduchu. Jak to probíhá? Teplý a vlhký stlačený vzduch se přivede do sušičky. V prvním stupni je tento vzduch veden do výměníku tepla (vzduch-vzduch), kde se předchladí pomocí právě ochlazeného stlačeného vzduchu. Toto předchlazení probíhá bez přívodu vnější energie a dosahuje se pouze odvodem tepla z teplé na studenou stranu. Vzduch potom putuje k druhému stupni, kde je pomocí výměníku vychlazen na teplotu rosného bodu. Agregát poháněný elektřinou musí vykonat už jen 40 % potřebné práce, protože prvotních 60 % bylo vykonáno v prvním stupni, což je energeticky nenáročné. Díky tomuto chlazení začíná kondenzovat pára ve vodu, která se následně odvede. Aby kondenzační i adsorbční sušička vzduchu fungovala, musí o ní být dobře postaráno. Je třeba kontrolovat, zda správně funguje systém odvádění kondenzátu, zda je zkapalňovač čistý nebo jestli nejsou viditelné úniky kapaliny z důvodu netěsností.

Díky těmto zákrokům a přípravě se nemusíte obávat horkých letních teplot. O vzduchový kompresor, ale i o samotný stlačený vzduch a jeho výslednou kvalitu bude postaráno za každého ročního období.

 

Obsah článku podléhá autorským právům.

 

Sdílejte