Jak probíhá rekonstrukce bytového domu

Jak probíhá rekonstrukce bytového domu

Sdílejte

Rekonstrukce bytových domů šetří svým obyvatelům náklady za energie a celkově promění vzhled domu. Komplexní revitalizace zlepší úroveň zdravého obytného bydlení a dílčí rekonstrukce jako například zateplení fasády zajistí optimální klima v bytech po celý rok.

Rekonstrukce bytového domu

Proč rekonstrukce?

  • zvýšení komfortu bydlení – rekonstrukcí získá byt atraktivnější vzhled
  • zlepšení kvality bydlení – díky odolným izolačním materiálům uspoříte na energiích
  • vyšší cena bytu – rekonstrukce zvýší reálnou cenu bytového domu

Financování rekonstrukce

V případě oprav celého domu mohou jeho vlastníci využít výhodnějších úvěrů. V případě rekonstrukce pouze několika bytových jednotek se musí obyvatelé obrátit s žádostí o úvěr na některou z komerčních institucí.

Pokud zvažujete rekonstrukci bytových domů, novou omítku, či střechu, můžete podat žádost o úvěr v rámci programu Panel 2013+. Jedná se o projekt, který nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Úvěr lze získat na všechny bytové domy. Nezáleží na technologii výstavby.

Další potřebné věci k zajištění

  • stavebně-energetické posouzení domu – jedná se o zhodnocení stávajícího stavu jednotlivých stavebních konstrukcí a technických systémů
  • projektová dokumentace zvolených opatření v potřebném stupni
  • shromáždit podklady pro jednání se stavebním úřadem

Úvěry pro domy s minimálně čtyřmi byty

Bytovým domem je podle příručky pro žadatele o úvěr každá stavba s minimálně čtyřmi byty, kde více jak polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení. Výhodou tohoto úvěru je nízký úrok, který od října 2013 činí 0,75%.

Zateplení střechy

Až 30% tepla v bytovém domě proudí ven a dovnitř přes střechu. Teplo stoupá vzhůru a v zimě utíká stropem pryč. Nepříjemná situace nastává i v létě, kdy dokáže rozpálená střecha znepříjemnit pobyt v bytech pod střechou. U zateplení střechy by mělo dojít k výměně krytin, laťování, dešťových žlabů, svodů a hromosvodů. Dále k zateplení půd, stropů suterénu, střech.

Zateplení fasády

Jedná se o velmi účinnou zbraň v boji proti úniku tepla z obytných prostor budov. Zateplením fasády je do velké míry redukována tepelná ztráta obytných místností v zimních měsících. Fasádní zateplení také mimo jiné snižuje hluk z ulice a často pomůže vyřešit problém s vlhkými zdmi a plísněmi.

Výběr montážní firmy hraje důležitou roli. Firma by měla být vyškolena a schopna doložit reference staveb postavených minimálně před pěti lety. Celá řada firem nedodržuje technologie nebo provádí montáž za nepříznivých povětrnostních podmínek. Tím dochází k znehodnocování zateplovacího sytému.

Firmy při realizaci zateplení mohou použít minerální vatu nebo třeba izolační desky polystyrenu. Tloušťky jednotlivých izolačních desek jsou navrženy na základě tepelně-technického výpočtu. Vychází především z konstrukční soustavy domu a tepelných norem.

Finální omítka se aplikuje až po důkladném zaschnutí nastěrkované a vybroušené plochy a po penetraci. Akrylátové a silikátové omítky se vyznačují vysokou odolností proti vzniku řas a plísní. Rekonstrukce bytového domu s sebou nese mnoho starostí a zařizování. Vyplatí se vše podstoupit, neboť odměnou pro vás bude nové, lepší, úspornější bydlení.

Sdílejte