Nová zelená úsporám tzv. kotlíkové dotace

Nová zelená úsporám tzv. kotlíkové dotace

Sdílejte

Nová zelená úsporám tzv. kotlíkové dotace

Zelená úsporám je programem životního prostředí ČR, který je zaměřen na podporu a poskytování dotací pro energetické úspory. V programu Zelená úsporám je podporováno nejen kvalitní zateplování rodinných i bytových domů, výměna oken a dveří, ale také náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje a účinná tepelná čerpadla. Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností.Z0iwIEIVcgVXkNvcW8A1RqZpfUIIIshbUTPnnE6TXqV7GAtQJ3Iocv3QB5qJ3JOmJOgfspI

Nová Zelená úsporám 2016

Nová Zelená úsporám je oblíbeným dotačním programem, který je zaměřen na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných domech. V aktuální době probíhají kontinuální výzvy umožňující žádat a čerpat dotace až do konce roku 2021. Třetí výzva, umožňující žádat a čerpat dotace, odstartovala 22. října 2015, je časově neomezená a o dotaci je možné žádat průběžně až do konce roku 2021.

Nová Zelená úsporám má 11 základních pravidel

 1. Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, q mohou jimi být jak fyzické, tak i právnické osoby.
 2. Fyzické osoby nemohou zažádat o finanční podporu na výměnu kotlů na tuhá paliva provedenou po 15. červenci 2015 včetně tohoto dne. Pro tyto účely slouží tzv. Kotlíkové dotace.
 3. Žádat o dotaci je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 4. Maximální podpora pro jednu žádost činí 50 % výdajů a všechny vaše výdaje je nutné řádně doložit. Peníze jsou vypláceny po dokončení úsporných opatření.
 5. O příspěvek je možné zažádat zpětně, rozhodující datum pro stanovení způsobilosti výdajů je maximálně 24 měsíců před datem zaevidování žádosti.
 6. Na jeden rodinný dům lze uplatnit pouze jednu žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory.
 7. Od podání žádosti do vyplacení dotace může uběhnout max. 9 týdnů.
 8. V Moravskoslezském a Ústeckém kraji budou dotace ještě výhodnější, jelikož budou pro majitele rodinných domků v těchto krajích zvýšeny o 10 %.
 9. V rámci rekonstrukce stačí dodržovat požadavky na technické parametry.
 10. Od roku 2015 je možné zažádat o dotace na menší energetické úpravy. Podmínkou je snížení spotřeby energie alespoň o 20 %.
 11. Výše dotace je vypočítána paušálem. Čím lepší bude konečný stav domu, tím vyšší bude jednotková dotace.RcvtU41q6m2bXMlA7AqA9dseUJFizy3duZr9_RE2Jv5Rd0CnUg2dwRBH2skc0-ZVGV_y4Qc

Kotlíková dotace

V rámci programu Zelená úsporám probíhají také tzv. kotlíková dotace. Díky kotlíkové dotaci je možné získat finanční příspěvek na výměnu starého kotle na pevná paliva za tzv. mikro-energetická opatření a tepelná čerpadla. Ministerstvo financí se tímto programem pokouší bojovat se znečištěným ovzduším, na němž se ve velké míře podílejí neekologické, nejčastěji uhelné kotle.

O Kotlíkovou dotaci je možné žádat na krajském úřadě od 30. září 2015. Výše dotací jsou odstupňovány podle typu nového kotle a podle umístění v rámci znečištěných oblastí. Na moderní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, na tepelná čerpadla (tepelné čerpadlo vzduch voda, země voda a voda voda) nebo plynové kotle je možné za splnění podmínek získat až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc korun.

Dotaci tedy lze získat na:

 • tepelná čerpadla včetně nákladů na jejich instalaci
 • nové otopné soustavy
 • rekonstrukci otopné soustavy
 • mikro-energetická opatření na snížení energetické náročnosti budovy
 • služby energetických specialistů
 • projektová dokumentaceoC8uhW6oKVSbENQnXCxyKy1MQqfdSyJG2uQuPWpH4SeDPRYaLN_vj4b1yP-SgdSLrw3gF5k

O dotaci na nové moderní nízkoemisní kotle mohou žádat fyzické osoby, majitelé rodinných domů. O příspěvek je možné zažádat zpětně, rozhodující datum pro stanovení uznatelnosti nákladů a výdajů je od 15. července 2015. Vyplacení dotace bude probíhat zpětně, na základě předložení dokumentace o výměně kotle a dokladů o úhradě.

Kupovaná tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o Ekodesignu, která stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů. Pokud váš dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné zrealizovat dodatečná mikro-energetická opatření.

Instalaci vašeho nového kotle na biomasu, solárního systému či tepelného čerpadla mohou provádět pouze kvalifikovaní topenáři. Mezi uznatelné náklady se započítávají také související stavební práce a zpracování projektové dokumentace.

Ohodnnoťte