Jaký zdroj tepla nahradí tepelná čerpadla?

Jaký zdroj tepla nahradí tepelná čerpadla?

Sdílejte
Zdroj foto: Pixabay.com
Zdroj foto: Pixabay.com

Nevěříte moc ve výhody tepelných čerpadel a zajímalo by vás, jaký zdroj tepla bude tou další „neodolatelnou“ novinkou? Právě pro vás jsme připravili níže uvedené řádky.

Nutno podotknout, že ani tepelná čerpadla nejsou žádnou „novinkou“, vždyť k jejich prvnímu masivnímu rozšíření došlo v Evropě v 70. letech minulého století, kdy tepelná čerpadla začala ve velkém nahrazovat neekologické a neekonomické kotle na topný olej. Dnes tepelná čerpadla najdeme nejen ve všech zemích Evropy, ale dokonce na všech trvale obydlených kontinentech světa. Za posledních 50 let tepelná čerpadla prokázala, že si dokáží poradit s dlouhými mrazivými zimami Skandinávie, stejně jako mírnými zimami Středomoří (zde navíc plní roli klimatizací).

Stejně tak lze na základě dosavadních zkušeností říct, že:

  • Tepelná čerpadla dokáží spolehlivě sloužit svým majitelům i 30 let.
  • Tepelná čerpadla dokáží dodat dostatek tepla a teplé vody i při teplotách kolem -25 °C.
  • Tepelná čerpadla, konkrétně jednotky země-voda, jsou nejefektivnějším zdrojem tepla a teplé vody.

Nyní není na obzoru žádný jiný zdroj energií, který by nabízel kombinaci výše uvedených výhod. Nutno vzít v potaz i fakt, že tepelná čerpadla nemají zvláštní nároky na umístění, energii pro výrobu tepla odebírají z venkovního vzduchu či geotermální energie, tj. komodit dostupných v neomezeném množství zdarma po celé České republice. Tepelná čerpadla nejsou náchylná na aktuální povětrnostní podmínky.

Dále je nutné vzít v potaz přívětivost tepelných čerpadel ke svému okolí, čímž se liší od kotlů na tuhá paliva či zemní plyn. Z tohoto důvodu tepelným čerpadlům v brzké budoucnosti nehrozí omezování užívání.

Z výše uvedených řádků vyplývá, že nyní není na obzoru žádný nový zdroj tepla a teplé vody, který by byl plnohodnotnou náhradou tepelných čerpadel. Vracení se ke klasickým energetickým komoditám v podobě uhlí či dřeva nedává ekonomický ani ekologický smysl.

 

 

Rate this post
Sdílejte