Měření radonu

Měření radonu

Sdílejte

Měření radonu

Jedním ze základních kroků při výstavbě novostavby nebo při plánované rekonstrukci, je změření radonu. Pokud se měření neuskuteční, je v ohrožení zdraví všech osob, které se budou v budově vyskytovat. Častým onemocněním z důvodů radioaktivního radonového záření je rakovina plic. Věnujte pozornost radonu a zjistěte, jak jeho měření probíhá, jak je časově náročné a další cenné rady v následujícím článku.

717-1203076894

Radon

Množství radonu (objemová aktivita radonu) se udává v jednotkách Bq/m3 – hodnota číselně odpovídá počtu radioaktivních přeměn radonu v jednom metru kubickém vzduchu. V naší zemi je průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách kolem 118 Bq/m3. Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě.

Asi 2-3% našich bytů má vyšší hodnoty než 400 Bq/m3 (hodnota doporučená v naší legislativě). Lidé v těchto domech jsou ozařováni tak velikou dávkou, jako by každý den absolvovali rentgenový snímek plic. Ve venkovní atmosféře je koncentrace radonu přibližně 5 Bq/m3.

Kde se měření provádí

Radon jako radioaktivní plyn je všude přítomný, bez zápachu, chuti, či barevnosti. Proto je nutné zjistit obsah radonu:

 • V podloží novostavby
 • Ve vodě a stavebních materiálech
 • V ovzduší kolem stavby
 • V prostředí budovy v případě rekonstrukce budovy

720-1203452618

Jak probíhá samotné měření

Předem je nutné vědět, že měření radonu můžou provádět pouze firmy s pověřením od Státního úřadu pro jadernu bezpečnost. Jelikož se radon vyskytuje nejen v půdě, ale i vodě a vzduchu, jeho měření je v každém případě odlišné.

Měření radonu na stavebním pozemku

 • Zavedení minimálně 15 sond do budoucího podloží budovy do hloubky 0,8 – 1 metru a následném odebrání půdního vzduchu
 • Vzduch je nabrán do komor a poté měřen v laboratoři
 • Při zavádění sond je odebrán i vzorek půdy, který slouží k vyhodnocení plynopropustnosti půdy
 • Na základě výsledků je zhotoven výsledek, který zařadí výsledky do kategorií, na jejichž základě se volí výše ochrany

Měření radonu v ovzduší budov

Změření radonu v ovzduší a jeho následné vyhodnocení je obtížné, z důvodů kolísání jeho přítomnosti ve dne a v noci. Ideálním řešením je změření průměrných hodnot, buď týdenním, nebo ročním měřením, a až poté pokud je výskyt větší zahájit podrobnější analýzu.

Roční měření je efektivnější než týdenní, proto při dostatku času se doporučuje. Při tomto měření se používají stopové detektory, které po dobu jednoho roku sbírají hodnoty obsahu radonu. Stopové detektory se dají pořídit u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebo při celostátním bezplatném měření radonu.

Týdenní měření je využíváno při akutnosti výsledků. Provádějí ho pověřené firmy a je nutné dodržovat zásady:

 • Méně větrat a vytvořit podmínky pro koncentraci radonu
 • Měření musí probíhat ve všech místnostech, které jsou v přímém kontaktu s podložím
 • Měření musí probíhat minimálně v 1/3 místností v prvním nadzemním podlaží
 • Dále pak alespoň v jedné místnosti v dalších podlažích
 • V místnostech, kde je podezření na radioaktivní materiál

Měření radonu ve vodě a stavebních materiálech

Provádějí firmy pověřené od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, které naberou vzorky vody a následně je zpracují v laboratoři a dodají výsledky.

Doba trvání

Měření zhruba trvá 2hodiny, kdy pracovník firmy navrtá potřebné množství sond a získání vzorků. Výsledky jsou většinou známy týden od měření. Pokud je měření akutní, je možné získat výsledky ihned na místě po měření.

V České republice, na jejímž území je vysoký výskyt radonu, se provádějí bezplatné měření radonu v domácnostech a veřejných budovách. Program je přístupný pro všechny občany, kteří mají zájem o změření radonu v prostředí, kde žijí.

Za pomoc při zpracování článku děkujeme společnosti Radonindex – měření radonu Praha

Sdílejte