Rekonstrukce bytového jádra

Rekonstrukce bytového jádra

Sdílejte

Rekonstrukce bytového jádra

By: mick-au

Přemýšlíte nad tím, že provedete rekonstrukci bytového jádra? Důvodů k tomu, abychom zrekonstruovali bytové jádro, můžeme mít několik. Jedním z nich může být potřeba žít v hezkém a praktickém prostředí. Výsledek přináší po svém dokončení mnohonásobnou radost. Radost můžeme prožívat už při tvoření něčeho nového či hledání inspirace, jak by mělo jádro ve finále vypadat.

Můžeme pouze vyměnit staré jádro za nové či posunout nenosnou příčku. Šáhnout můžeme i po razantnější volbě. Záleží jednak na představě majitelů a jejich financí. Úplně nejvíce však při práci záleží na statice panelového domu, kde se činnost provádí. Dispoziční úprava totiž nesmí v žádném případě ohrozit či narušit statiku celého domu. Největší slabinou panelákových bytů jsou právě jádra. Proto je základem začínat právě s nimi.

Rekonstrukce se provádí jednak z důvodu hygienických, estetických i bezpečnostních. Ve starých se velmi často nachází elektroinstalace v dezolátním stavu.

Víte – li, že budete rekonstruovat, je vhodné ujasnit si ještě před začátkem pár věcí – jak by mělo vypadat. Měli bychom vědět, jak bude vypadat koupelna a WC a kolik peněz máme. Dále se musíte rozhodnout, zda zadáte práci specializované firmě či si ji uděláte sami.

Výhodnější a méně náročné je svěřit úkol specializované firmě. Ta vám poradí nejen s odstraněním starého, ale i výstavbou nového jádra. Firma vám zpracuje návrh v 3D vizualizaci. Součástí návrhu jsou i dispoziční řešení, materiál a předběžnou kalkulaci.

Po zpracování návrhu následuje vyplnění zadávacího listu. V něm jsou jasně specifikované požadavky. Klient tak má zde možnost ujasnit řešení detailů. Zadávací list zaručí, že rekonstrukce se uskuteční podle představ klienta.

Zadávací list je zároveň i podkladem pro odborníka, který bude provádět zaměření stávajícího stavu bytového jádra. Odborník zároveň zajistí i veškeré podklady – souvisejících s úpravou vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky. Poté dostanete podrobný položkový rozpočet, který tvoří součást smlouvy o dílo.

Smlouva o dílo bude rovněž obsahovat časový harmonogram. V něm budou detailně rozvrženy dny a konkrétní práce. Za necelých 10 dnů je na světě krásně vypadající zrekonstruované bytové jádro!

Sdílejte