Jak si nejlépe nechat pojistit majetek

Jak si nejlépe nechat pojistit majetek

Sdílejte

be-1303912_1920

Pojištění majetku je velice důležité a může vám pomoci po zásahu přírodních živlů nebo krádeže. Majetek by si měl nechat pojistit každý. Existuje hned několik druhů pojistek.

Pojištění bytu

Do pojistky na byt jsou zařazeny i nebytové prostory, jako například sklep. Pojištění bytu se vztahuje také na okna, dveře a podlahy. Pojišťovna vám vyplatí škody způsobené živelními událostmi, jakými jsou vodovodní havárie, krádež či vandalismus. Pojištění bytu se rozhodně vyplatí a nemělo by se podceňovat, i když si někteří mohou myslet, že je to zbytečné a nic jim nehrozí.

Pojištění domácnosti

Toto pojištění víceméně úzce souvisí s pojistkou na byt a lze je provázat. Pojištění domácnosti se vztahuje na veškeré předměty a vybavení, které doma máte. Samozřejmě pojistka platí i na věci, jež jsou uložené v nebytových prostorech. Pokud tedy máte kočárek nebo kolo, můžete si ho pojistit i pro případy krádeže na ulici. Individuální připojištění můžete zvolit ve chvíli, kdy ve vaší domácnosti máte například drahé hudební nástroje či cennosti.

Pojištění nemovitosti

Tento druh pojištění chrání vaši nemovitost. Platí zde stejné podmínky jako u výše zmíněných pojistek. Nárok na finanční náhradu máte při přírodních katastrofách, jakými jsou požár, úder blesku, vichřice či krupobití. Navíc máte možnost pojistit si odpovědnost za újmu. Abyste měli pokrytá všechna reálná rizika, doporučujeme vám pojištění konzultovat s kvalifikovaným pojišťovacím poradcem. Pomůže vám vybraná pojišťovna a její odborný pracovník.

Jak nahlásit škodu

Pokud k nějaké nehodě již došlo a vy potřebujete vyplatit pojistku, je potřeba předložit všechny účty od poškozených či odcizených věcí a ideálně poškozenou nemovitost také vyfotit, aby se mohla lépe posoudit a odhadnout způsobená škoda. Škodu je nutné ohlásit ihned po jejím vzniku. K oznámení samozřejmě potřebujete číslo pojistné smlouvy, ze které bude finanční náhrada vyplacena. Spojit se lze s pojišťovnou buď formou telefonu nebo nahlásit přes webové stránky dané pojišťovny.

Sdílejte