Krby na biolih

Krby na biolih

Sdílejte

Obyvatelům panelových a bytových domů bez funkčních komínů byla až do nedávna odepřená možnost postavit si a provozovat doma krb. Je tomu teprve nedávno, kdy se na českém trhu objevily alternativní výrobky. Umožňují provoz krbu s otevřeným ohněm v jakémkoliv interiéru. A to i bez zajištění odtahu spalin komínem.

Na trhu se tak setkáme s výrobky používanými k podobným účelům jako klasické krby, které však svými parametry a způsobem použití vybočují z běžných zvyklostí. Obejdou se bez komínů. Jejich spalováním nevznikají žádné škodliviny. Produktem hoření lihu je jen vodní pára a oxid uhličitý. Jedná se tedy o látky, jenž vydechujeme i my. Krby na biolih lze řadit mezi topidla, která jdou s ekologií ještě o něco dále, než běžné tradiční krby.

Provoz krbů na biolih v interiéru

Řadí se mezi speciální topidla spalující tekuté či pevné palivo na bázi alkoholu. Jeho spalováním nevznikají žádné toxické zplodiny, pouze vodní pára. Proto k provozu krbů na biolih není potřeba komín a lze je tedy provozovat prakticky v jakémkoli interiéru. Vyrábějí se v mnoha modelech a kromě funkce vytápění (s ohledem na nízký topný výkon ale spíše přitápění) plní především funkci estetickou.

Výkon se pohubuje v rozmezí 1,4 – 4,4 kW. Což bohatě stačí k prohřátí jedné místnosti běžné velikosti. Bydlíte-li v domě neumožňujícím stavbu klasického krbu napojeného na komín, je tato alternativa jednou z možností, jak si vychutnat kouzlo sálavého tepla. Díky neomezené nabídce konstrukcí se do pokoje dají instalovat krby na biolíh vzhledově téměř nerozeznatelné od pravých, ale i lehká topidla plnící spíše estetickou funkci, která si můžeme postavit na stůl anebo vedle televize.

Výhody

  • Krby na biolíh je možné provozovat prakticky v jakémkoli interiéru.
  • Nepotřebují k provozu žádný komín ani jiný systém odtahu spalin
  • Hořením biolíhu vznikají jen vodní páry a kysličník uhličitý, které nejsou toxické
  • Pořizovací cena je jen zlomkem pořizovací ceny tradičního krbu
  • Má stovky podob a provedení
  • Vzhled napodobovat klasický krb, ale nic nebrání například jeho postavení na stůl

Nevýhody

  • Nelze využívat pro malý topný výkon jako hlavní topidlo v domácnosti
  • Jako palivo lze používat jedině palivo na bázi alkoholu
  • Provoz nepodléhá žádným předpisům a při nevhodném umístění nebo manipulaci hrozí požár
Ohodnnoťte

Sdílejte