Užitečné rady pro kácení stromů

Užitečné rady pro kácení stromů

Sdílejte

 

Kácení stromů je pro zkušeného sadaře rutinní záležitostí, přesto je třeba vždy dbát na bezpečnostní pravidla. Pokud někdo nemá dostatek zkušeností, může ho síla, razance i nevyzpytatelnost padajícího stromu nemilým způsobem překvapit. Na následujících řádcích se je možné seznámit s několika radami, jimiž by se měl člověk při kácení rozhodně inspirovat. Žádná ostuda ovšem není ani to, když se v případě potřeby svěří do rukou profesionálů.

Kácení stromů je vhodné v konkrétním období

Ke kácení stromů je ideální období vegetačního klidu, které trvá od listopadu do sklonku března. Důležité je, že v tomto čase nehnízdí ptáci a své mladé neodchovávají veverky, takže se člověk nemusí bát toho, že by se proměnil ve vraha mláďátek. Při kácení stromů, které mají obvod kmene větší než 80 centimetrů, si je nutné zajistit povolení konkrétní městské části. Omezení se netýká jen ovocných stromů, ale jen v intravilánu obcí. Někdy je nutné kácení jen oznámit, jindy si musí dotyčná osoba obstarat povolení orgánu přírody, jenž současně nařídí také provedení náhradní výsadby. Kácení stromů je třeba často kompenzovat s pomocí nových výsadeb. U povolení bývá předpis náhradních výsadeb často jejich součástí a ideální je zvolit pro výsadby místo, které se nachází v blízkosti odstraňovaného stromu. Zásadní je také následná péče o vysazené stromy.

Základ úspěchu představuje správné nasměrování

Nasměrování kmene při kácení sice není nijak komplikovanou záležitostí, současně si však žádá určitou praxi. Klíčový je takzvaný směrový zářez (zásek), jenž ovlivňuje směr pádu. Ten je nutné udělat do kmene na té straně, na kterou by měl padat. Je třeba dbát na to, aby tento zásek nešel do větší hloubky než do 15-20 % průměru kmene ve výšce hrudi. Jeho podoba připomíná poloviční klín, kdy spodní strana je vodorovná a horní se řeže pod úhlem.

Kácení lze různým způsobem usnadnit

Ke kácení stromů je možné využít řetězovou pilu, pro laiky je snazší řezání pomocí náběhového řetězu, dolní části lišty. Výhodou je, že pila není tlačena proti řezajícímu. Vhodná je i elektrická řetězová pila, přičemž je třeba dbát na dobře nabroušený a správně vypnutý řetěz, jenž usnadní práci. Sevření pilové lišty v řezu se je možné vyvarovat, když kácející pracuje s dřevorubeckým klínem nebo se speciální dřevorubeckou lopatkou. Když kmen lištu sevře, někdy je dostačujícím řešením potlačení dlaní. Dřevorubci pracují rovněž s ozubenými tyčemi, jež umožňují zatlačit na kmen ve větší výšce.

Ztrouchnivělý strom zvyšuje riziko neúspěchu

Výše zmíněná pravidla mohou být k ničemu ve chvíli, kdy je kácen ztrouchnivělý strom. Zde je třeba postupovat s ještě větší opatrností, protože ztrouchnivění může mít zásadní vliv na směr dopadu kmene. Odhaleno může být tím způsobem, že je dolní část kmene zduřelá, ze stromu vytéká pryskyřice nebo se při zářezu objevují nezvykle tmavé piliny. Pád do požadovaného směru si lze pojistit prostřednictvím navijáku, ale když si člověk není jistý mírou nebezpečí, měl by se raději obrátit na odborníky.

V mnoha případech je lepší svěřit se do rukou profesionálů

Samozřejmostí je, že při kácení stromu by se v blízkosti neměly pohybovat děti, zákaz vstupu by měl platit rovněž pro domácí miláčky. Vždy je nutné přesvědčit se rovněž o tom, že nehrozí nebezpečí, že by strom spadl do drátů elektrického vedení. Dokonce jen šlehnutí větvemi může způsobit, že člověk způsobí Armageddon v celé vesnici. Pokud se chce podobnému nebezpečí vyhnout, je vhodné obrátit se na skutečné odborníky a profesionály, s jejichž službami se je možné seznámit například na http://www.rikast.cz/.

 

Sdílejte