Vakuová technika – 9 základních bezpečnostních pravidel, která musíte vždy dodržovat

Vakuová technika – 9 základních bezpečnostních pravidel, která musíte vždy dodržovat

Sdílejte

 

Současná nabídka kvalitní vakuové techniky je velmi široká. S její pomocí jsme schopni zdvíhat různé druhy materiálů. Tato vyspělá technologie výrazně usnadňuje úchop a přesun těžkých břemen, jejichž hmotnost může dosahovat i stovek kilogramů.

Vakuové manipulátory, přístroje a ruční přísavky vynikají svou praktičností a velmi vysokou bezpečností. Díky těmto výjimečným vlastnostem jsou velmi oblíbené především pro manipulaci se sklem.

Moderní vakuová technika je vybavena bezpečnostními prvky, které umožňují neustále monitorovat stav tlaku uvnitř. Nicméně nelze se spoléhat pouze na přístroj.

Proto se v tomto článku zaměříme na bezpečnost. Dozvíte se, jaká jsou zásadní pravidla správné manipulace s těmito pomůckami. Dočtete se také, co vám hrozí, pokud nebudete dodržovat předepsané postupy.

Vakuová technika – bezpečnostní opatření v praxi

Následující výčet pracovních postupů byste měli aplikovat při každé manipulaci s tímto typem vybavení. Nedodržování pravidel bezpečnosti práce je jedním z hlavních důvodů narůstajícího počtu pracovních úrazů.

  • Než se pustíte do práce, ujistěte se, že jste si zvolili správný typ přístroje, který je určený pro zdvih daného typu materiálu a má odpovídající nosnost.
  • Striktně dodržujte pokyny výrobce.
  • Nikdy nezvedejte více než jedno břemeno najednou.
  • Před každým zdvihem zkontrolujte stav přísavek a otestujte ukazatele ztráty podtlaku. Pokud jsou přísavky poškozené, efektivita vakua se snižuje. V týdenních intervalech je nutné provést důkladnější prohlídku kontaktů, tlakoměrů, filtrů atd. Jednou za rok by mělo toto zařízení projít důkladnou technickou prohlídkou.
  • Dbejte na to, aby přenášené břemeno bylo suché, nemastné a čisté (bez prachu).

Pozor!

Zohlednit musíte také aktuální vlhkost vzduchu a nadmořskou výšku. Se stoupající výškou klesá tlak vzduchu. To znamená, že dojde ke snížení maximálního rozdílu tlaků. Jinými slovy se sníží nosnost přístroje.

Tip

Měření a zaznamenávání tlaku není důležité jen pro meteorology. Pro bezpečnou práci s vakuovou technikou je nutné mít o této fyzikální veličině alespoň základní povědomí.

  • Pracovník, který stroj obsluhuje, se nesmí pohybovat v místech, kde hrozí, že na něj může uvolněné břemeno spadnout.
  • Riziko úrazů a hmotných škod snížíte i tím, že předem naplánujete a zabezpečíte trasu, po které se bude stroj se zavěšeným břemenem pohybovat.
  • Přenášený náklad by neměl být zavěšený výš než 1,5 m nad zemí. Pokud tuto podmínku nelze splnit, je nutné zvážit další preventivní opatření.
  • Měli byste si umět poradit v nenadálých situacích. Stroj může mít technickou závadu nebo se vám může uvolnit náklad.

Jaká jsou rizika při práci s vakuovou technikou?

Hlavním rizikem je bezesporu nekontrolovatelný pád břemene. Jeho příčinou může být neodborná manipulace, porušení vakua, pokles výkonu atd. V ohrožení jsou osoby, výroba, náklad i samotný stroj.

Je tedy velmi důležité, aby byla obsluha kompetentní a řádně proškolená.

Tip

Obecně platí, že „štěstí přeje připraveným“. I když je současná manipulační technika velmi bezpečná, měli byste umět poskytnout první pomoc v případě nehody. Teoretické znalosti nestačí. Ujistěte se, že ji umíte poskytnout správně.

Dodržování bezpečnostních postupů snižuje riziko úrazů a případných škod na minimum

V žádném případě je nepodceňujte. Zdvihací práce vyžadují pečlivou a zodpovědnou přípravu. Obsluha by měla mít adekvátní znalosti o vlastnostech přenášeného materiálu a technických parametrech obsluhovaného stroje.

Tento článek vyjmenoval všechny zásadní faktory pro bezpečnou práci s vakuovou technikou.

Už také víte, co způsobuje pád břemene a jak této situaci předejít.

Pracujete s touto technikou? Co je podle vás nejčastější příčinou pádu? Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše osobní zkušenosti.

Sdílejte