Energetická náročnost rodinného domu

Energetická náročnost rodinného domu

Sdílejte

Plánujete rekonstrukci či stavbu nového rodinného domu? Pak podle nové legislativy musíte doložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Jak tento energetický průkaz nebo chcete-li štítek, vůbec vypadá? Co všechno obnáší? A co se stane, když průkaz o energetické náročnosti budov ke své nemovitosti nedoložíte?

Co je PENB?

Průkaz PENB je obdobou štítků, které již léta známe z elektrospotřebičů například od pračky nebo ledničky. Tento průkaz není specifikem jen České republiky, ale byl zaveden i v ostatních státech Evropské unie. Důvodem jeho vzniku byl fakt, že budovy se podílejí velmi významnou měrou na celkové spotřebě energií. V České republice to je více než 30 %, průměr EU je dokonce okolo 40 %. Proto od ledna 2009 musí mít průkaz každá nová budova nebo budova, která prošla rekonstrukcí a jejíž celková podlahová plocha je větší než 1 000 m², což je skoro každý bytový dům.

U nových staveb je to logické, ale proč i u budov po rekonstrukci? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Je to právě rekonstrukce, jíž lze významně ovlivnit energetickou náročnost budovy, která pak ovlivní spotřebu energií třeba i na desítky let. Od povinnosti zpracování průkazu jsou osvobozeny jen samostatné budovy s plochou do 50 m². Lze tedy očekávat, že při koupi domu nebo bytu se stane energetický průkaz důležitým dokumentem a nemovitosti s nízkou energetickou náročností budou zárukou dobré investice do budoucna.

Štítek energetické náročnosti budov

Jaké jsou parametry energetické náročnosti budov?

Budovy jsou hodnoceny v širších souvislostech. Kromě vytápění se sleduje také spotřeba energie na ohřev vody, na větrání, chlazení, osvětlení a také podpůrné systémy, jako jsou čerpadla, motory a ventilátory. Nepatří sem spotřeba elektřiny na provoz běžných elektrospotřebičů; chladnička, myčka, pračka či počítač. K hodnocení energetické náročnosti budovy se využívají výpočty, jejichž výstupem je právě energetický štítek budovy. Ten zařazuje konkrétní budovu do jedné z kategorií a charakterizuje její energetickou náročnost podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Budovy s nízkou spotřebou energie jsou dnes velmi žádané. Tomuto trendu vyšli vstříc i developeři a jejich nové rodinné domy dostávají i těmto požadavkům. Typickým příkladem jsou rodinné domy na Praze 5, jež jsou součástí rezidenčního projektu Britská čtvrť.

Rodinné domy v Britské čtvrti odpovídají současným požadavkům na nízkou spotřebu energie.

Jaké jsou energetické kategorie budov?

Energeticky je na tom nejhůř kategorie Standardní dům, jejíž energetická náročnost je v rozpětí 98 – 142 kWh na 1 m² za rok. Podle tabulky kategorií energetického štítku spadá do kategorie C. Další kategorií je Úsporný dům, který vykazuje již nižší spotřebu tepla než Standardní dům, a to 51 – 97 kWh/m² ročně a podle energetického štítku budovy spadá do kategorie B. Pak jsou zde Mimořádně úsporné domy s hodnotou < 51 kWh/m² ročně a ty patří do kategorie A. Dalšími kategoriemi jsou Pasivní dům s hodnotou spotřeby nižší nebo rovné 15 kWh/m² za rok, jež patří do podkategorie A+, Nulový dům s hodnotou, která nesmí být vyšší než 5 kWh/m² ročně nesoucí označení A++. Poslední kategorií je Dům s energetickým přebytkem neboli energeticky nezávislý dům. Tyto domy jsou vybaveny vlastním systémem na výrobu energie v dostatečné kapacitě na zajištění vlastního provozu, kdy případné přebytky jsou dále distribuovány ke spotřebě.

Mají energetický štítek rodinné domy v novostavbách?

Samozřejmě. Energetické štítky jsou nedílnou součástí budov a každý dobrý developer vám ho na vyžádání ukáže. Energetický štítek je také součástí dokumentů, které dostáváte od developera při koupi rodinného domu. Dnes bývá již standardem, že prodej rodinného domu v Praze a nejen tam, je bez platného energetického štítku nemožný.

Energetický štítek je samozřejmě součástí dokumentace u rodinných domů postavených společností Finep.

Co se stane, když budova nebude mít průkaz PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy se předkládá stavebnímu úřadu vždy při výstavbě či rekonstrukci budovy. Budova bez průkazu by tedy neměla vůbec dostat stavební povolení, nejde-li o budovu, která průkaz mít nemusí. Nedodržení zákonné povinnosti průkaz zpracovat je navíc správním deliktem, za který může Státní energetická inspekce udělit pokutu až 100 000 Kč. Pokuta až milion korun navíc hrozí tomu, kdo průkaz nevyvěsí v budově přístupné veřejnosti.

Máte představu, v jaké kategorii je váš dům? A kolik vlastně stojí vaše domácnost na energiích? Energetický štítek bude vaším neocenitelným pomocníkem.

5/5 - (3 votes)
Sdílejte