Jaký je rozdíl mezi oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým

Jaký je rozdíl mezi oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým

Sdílejte

bydleniastyl bola bolest hlavy oxid uhelnaty uhlicity

Co je to oxid uhličitý a oxid uhelnatý a proč je důležité mít detektor těchto plynů? V tomto článku se dozvíte vše o detekci toxických plynů v domácnosti.

Co je to oxid uhelnatý a jak vzniká?

Oxid uhelnatý (CO), někdy nazývaný také jako tichý zabiják, je jedovatý plyn, jenž vzniká při špatném spalování v uzavřených prostorách, kde není zabezpečený trvalý přísun čerstvého vzduchu. Mezi časté příčiny jeho vzniku patří zejména technicky nevyhovující topná zařízení, například kotle nebo karmy, či nedostatečně vyčištěný komín.

Vzhledem k tomu, že je oxid uhelnatý bezbarvý a bez zápachu, je těžké ho odhalit. Otrava oxidem uhelnatým je ale velmi nebezpečná a může dokonce ohrozit váš život.

A co je oxid uhličitý?

Oxid uhličitý (CO2), který se velmi často zaměňuje s oxidem uhelnatým, je přirozenou plynnou součástí vzduchu. Tento plyn vzniká jako vedlejší produkt při metabolické činnosti živých organismů, k jeho vzniku tedy dochází dýcháním, kvašením, chemickými reakcemi a spalováním.

Vyšší koncentrace oxidu uhličitého v místnosti negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Pokud doma pravidelně nevětráte a dojde k tomu, že je v místnosti vydýchaný vzduch, zvýšená koncentrace oxidu uhličitého se může projevit bolestmi hlavy, zvýšenou malátností nebo může vést k pocitu únavy.

Rozdíl mezi oxidem uhelnatým a oxidem uhličitým

I přesto, že mají oxid uhličitý a oxid uhelnatý podobný název a spojuje je i to, že se jedná o plyny bez barvy a zápachu, jejichž koncentrace se udává v ppm, existují mezi nimi zásadní rozdíly.

První spočívá v tom, že se oxid uhličitý přirozeně vyskytuje v přírodě, zatímco oxid uhelnatý není tak běžný. Zásadním rozdílem je také to, že je oxid uhelnatý život ohrožující již při nízké koncentraci, zatímco oxid uhličitý ohrožuje život až při velmi vysoké koncentraci, kterou běžně nelze dosáhnout.

Jaká koncentrace CO a CO2 je nebezpečná?

Přirozená koncentrace oxidu uhelnatého se v ovzduší pohybuje okolo 0 až 10 ppm a první příznaky otravy tímto plynem se projevují při hodnotách okolo 200 ppm. Život ohrožující je koncentrace nad 400 ppm.

Koncentrace oxidu uhličitého se v přirozeném prostředí pohybuje okolo 400 ppm a v průmyslových oblastech je tato hodnota ještě o něco vyšší. Pro regulační systémy bývá jako limitní pro výměnu vzduchu v místnosti nastavována koncentrace cca 1 000 ppm, při které začíná negativně reagovat zhruba 20 % populace.

bydleniastyl bola bolest hlavy

Otrava jedovatými plyny se nejdříve projevuje jako intenzivní bolest hlavy, malátnost a únava.

Jak se chránit před otravou nebezpečnými plyny

Prevencí před zvýšenou koncentrací CO i CO2 je dostatečné větrání a také pravidelné revize plynových spotřebičů, kotlů a komínů, které jsou povinné ze zákona. I přes pravidelné větrání a revize spotřebičů ovšem může dojít k úniku plynu.

V případě velmi nebezpečného oxidu uhelnatého jsou účinným prostředkem, jak zajistit bezpečnost, detektory oxidu uhelnatého (CO), které dokáží včas únik odhalit a upozornit na něj. Detektor oxidu uhelnatého by měl být všude tam, kde dochází ke spalování uhlí a dřeva, biomasy, zemního plynu a topného oleje. Tedy v prostorách, ve kterých se používají kamna, krby, karmy nebo plynové sporáky.

Vyšší koncentraci CO2 zase odhalí detektory oxidu uhličitého (CO2). Jejich instalace se doporučuje i přesto, že v domácnostech nemůže oxid uhličitý dosáhnout takové koncentrace, která by vedla k závažné otravě. Zvýšená koncentrace CO2 totiž může způsobovat například problémy se spánkem nebo bolesti hlavy.

Kromě hlásičů CO a CO2 lze do domácností zakoupit detektory zemního plynu, propan-butanu a kouře. Kvalitní a spolehlivé hlásiče úniku plynů od renomovaných výrobců si můžete vybrat v e-shopu Bola.cz.

Co dělat v případě otravy plynem

Co dělat v případě, že zjistíte zvýšenou koncentraci CO2? Místnost dobře vyvětrejte a lidi z místnosti odveďte na čerstvý vzduch. Nic dalšího většinou není třeba dělat.

Pokud dojde ke zvýšené koncentraci nebezpečného CO a spustí se hlásič, nepanikařte. Citlivost detektoru CO je nastavena tak, aby reagoval předčasně. Nicméně pokud se osoby v budově necítí dobře a jeví příznaky otravy oxidem uhelnatým, vyveďte je okamžitě ven. Postupujte velice opatrně, jestliže se totiž při vynášení postiženého nadechnete, může dojít k otravě i u vás. Co nejdříve informujte záchranné složky a pokud osoba nebo osoby ani po vynesení z budovy nezačnou dýchat, neprodleně zahajte resuscitaci.

Chraňte i vy své zdraví, životy a majetek a pořiďte si do domácnosti detektor nebezpečných plynů.

Rate this post
Sdílejte