Proč se dnes neobejdete bez ESG strategie

Proč se dnes neobejdete bez ESG strategie

Sdílejte

trees 3822149 640

Většina firem dnes stejně jako dříve usiluje o maximální zisk. S ohledem na globální výzvy naší civilizace, a především klimatickou změnu, to ale v současné době již nestačí. Dnešní zákazníci, investoři a akcionáři chtějí vidět, že firmy kromě vytváření zisku usilují i o to, aby se svět stal lepším místem. K formalizaci závazku firmy být více společensky odpovědnou často slouží takzvaná ESG strategie, kterou si firma může vytvořit.

Co je to ESG strategie a jak ji mohou firmy efektivně implementovat?

Strategie v oblasti životního prostředí, sociální oblasti, správy a řízení (ESG) pomáhá firmě zvolit priority, které pro ni a její obchodní model pomohou akcentovat důraz na celospolečenskou odpovědnost. Při její tvorbě doporučujeme zohlednit vizi a strategii firmy, ale také různé mezinárodní reportingové standardy jako například Cíle udržitelného rozvoje OSN, standardy Global Reporting Initiative či standardy Sustainability Accounting Standards Board.

Dobrá ESG strategie se může stát klíčem k dosažení lepších finančních výsledků, k připravení firmy na budoucí rizika, posílení jejího business modelu a nástrojem pro tvorbu nových příjmů například ze „zelených“ produktů a služeb.

ESG strategie má také velký význam jako interní nástroj, který pomáhá nastavovat cíle a priority. Umožnuje také sledovat pokrok v dosahování cílů strategie udržitelnosti.

Měření výsledků ESG strategie

Klíčovým faktorem dobré ESG strategie je nastavení konkrétních KPI a ukazatelů měření pokroku. KPI v oblasti ESG poskytují přehled o tom, jak si společnosti vedou v porovnání se svými individuálními cíli a konkurencí. Typickým příkladem KPI v oblasti enviromentálního výkonu firmy je výpočet uhlíkové stopy společnosti. Uhlíková stopa společnosti (Company Carbon Footprint) je měřítkem dopadů činnosti firmy na klima. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb danou společností a vyjadřuje celkové množství skleníkových plynů (vyjádřených v CO2e), které souvisí s činností celého podniku.

Závazek měření a snižování uhlíkové stopy stejně tak jako ukotvení celkové strategie udržitelnosti do DNA organizace nejsou jednorázovými aktivitami. Vyžadují správné a dlouhodobé řízení a plány, podporu vedení, potřebné zdroje, správnou komunikaci a pravidelné vyhodnocování. Jde tedy o cyklus řízení změny dobře známý z jiných oblastí fungování organizace.

Rate this post
Sdílejte