Stavební práce neminou jednou téměř nikoho

Stavební práce neminou jednou téměř nikoho

Sdílejte

Stavební práce neminou jednou téměř nikoho

Při provádění výstavby nového domu či jen při jeho rekonstrukci, se neobejdeme bez stavebních prací. Většinou se jedná o těžké, fyzicky velmi vyčerpávající činnost. Některé z nich si můžeme provést svépomocí. Existují ovšem stavební práce, které nám může provést jen stavební firma.

Stavební práce je práce související se stavbou či rekonstrukci, ať už domu nebo bytu. Poskytují je většinou stavební firmy, které musí zaměstnávat řemeslníky či nasmlouvané podnikatele. Stavební práce podléhá i právní úpravě, kterou nalezneme ve stavebním zákoně.

Stavební práce zahrnuje výstavbu budov a infrastruktury. V ekonomickém slova smyslu stimulují hrubý domácí produkt a vytvářejí tak základ pro možný budoucí ekonomický růst. Důležitou součást tvoří především bytová výstavba. Stavební práce tak pomáhají řešit bytovou situaci v České republice.

Pojmem zahrnuje zejména práce na výstavbě, přestavbě, obnově, rozšíření. Zabývají se i údržbou dočasných budov a staveb. Překvapující je, že se zde zahrnuje i montážní činnosti stavebních konstrukcí.

Můžeme je různě rozdělit. Klasické dělení je podle směru výstavby.

  • bytové budovy – zde se jedná o kategorii bytových domů určených k bydlení
  • nevýrobní nebytové budovy – kategorie zahrnuje školy, nemocnice, administrativní budovy
  • výrobní nebytové budovy – kategorie stavebních prací zahrnující výrobní budovy pro průmysl, zemědělství, obchod, dopravu a spoje
  • inženýrské stavby
  • vodohospodářské stavby

Dále se také můžeme setkat se stavební prací „S“. Jedná se o takovou, která je provedena na základě dodavatelské smlouvy. Stavební práce „S“ nejvíce ovlivňuje ekonomiku.

Proces stavební práce není jednoduchý. Výkon ovlivňuje i počasí, ppatří mezi sezónní práce. Stavebníci většinou využívají příznivosti počasí, aby mohli práci provést a včas dokončit. Proto se většina činností odehrává hlavně na jaře a v létě či na podzim.

Ohodnnoťte

Sdílejte