3 + 1 tipy na bezpečnou práci s ručním nářadím

3 + 1 tipy na bezpečnou práci s ručním nářadím

Sdílejte

3 + 1 tipy na bezpečnou práci s ručním nářadím

Stavebnictví všeobecně je dle počtu smrtelných úrazů 3. nejnebezpečnějším oborem ekonomiky. Vysoké míře nebezpečí se vystavujete i v případě, že si svépomocí rekonstruujete či dostavujete nemovitost. Velkou péči je v tomto směru nutné věnovat i ručnímu nářadí, které rovněž dokáže způsobit nepříjemná zranění. Jak předcházet újmě na zdraví při manipulaci s nářadím, to Vám pak řekneme v našem dnešním příspěvku.

By: HomeSpot HQ

První tip se netýká nářadí jako takového, je s ním však úzce spojen. Při stavebních pracích buďte vhodně oblečeni, vyvarujte se nošení příliš volného svršku, který se snadno může zamotat. Vyhnete se tak úrazům při práci s míchačkou či kompresory.

Ruční nářadí má své místo

Ruční nářadí po každém použití vracejte zpět do ochranných obalů, nasaďte na něj všechny ochranné krytky. Předejte tak ztrátě nářadí v suti, jeho poškození či vlastnímu úrazu způsobenému např. šlápnutí na brusný kotouč. Samozřejmě že je vhodné jednotlivé v obalu umístěné nářadí skladovat organizovaně v domácí dílně.

Ruční nářadí pravidelně čistěte

Na ručním nářadí se postupem času usazují nánosy prachu, pilin, může na něm zasychat olej. Všechny tyto nánosy zvyšují riziko zkratu či dokonce vznícení ručního nářadí. Z tohoto důvodu je vhodné nářadí po každém užití řádně očistit (samozřejmě poté, co jej vypnete a vypojíte od zdroje energie).

Pravidelně kontrolujte technický stav ručního nářadí

U ručního nářadí dochází k postupnému opotřebení použitých materiálů. Různé díly se mohou postupně uvolňovat a je tedy třeba průběžně zkoušet, jestli jsou všechny šroubky řádně utaženy a vše drží tak, jak má. Dále je důležité kontrolovat stav přívodních kabelů a to zejména v oblasti konců a ohybů, kde dochází k poškozování při manipulaci s nářadím nejčastěji. Poškozený elektrický kabel představuje vysoké riziko úrazu, který může v extrémním případě skončit i smrtí. Jakmile uvidíte, že je izolace kolem kabelu porušena, zaneste nářadí do opravny a nechte kabel vyměnit za nový.

V případě, že je Vaše ruční nářadí ve stavu, kdy jej již nelze snadno opravit (dostat do stavu, kdy není nebezpečné), neváhejte a investujte do nového, vyplatí se to. Využit můžete například nabídky ručního nářadí na webu www.bmkco.cz, která se nachází na této stránce.

Sdílejte