Rodinný dům

Rodinný dům

Sdílejte

Lidé, kteří bydlí v rodinném domě, mají velké štěstí. Rodinný dům je na rozdíl od panelákového bytu výhra. V rodinném domě si můžete dělat vše, jak chcete, bez toho, aby se o vás starali sousedi. V bytě je tomu naopak. Sousedi na patře vás hlídají skoro na každém kroku.

Rodinný dům je samostatná budova o jednom, nebo několika podlažích, určená k bydlení. Obvykle jej obývá jedna rodina, nebo skupina osob, která společně tvoří jednu domácnost. Většinou jej tvoří jeden, nebo několik bytů. Rodinný dům má svého vlastníka. Výjimečně se lze setkat i s případem, kdy má rodinný dům vlastníka a ten rodinný dům dále pronajímá.

Za předchůdce dnešního českého rodinného domu můžeme považovat venkovský dům. I když v dnešním 21. století můžeme hovořit o skloubení prvků venkovského a moderního domu. Současný český rodinný dům má zcela novou formu, která přebírá z obou uvedených forem elementární prvky. Dá se konstatovat, že se neustále vyvíjí. Neustále se nachází nová řešení jak v dispozicích, tak i ve vzhledu.

Rodinný dům se může neustále vyvíjet i poroto, že neexistují pravidla určující, jak má vypadat. Není dané žádné závazné pravidlo pro formální a vzhledovou stránku. Dnešní dům není v žádném případě stereotypní. Můžeme pozorovat vliv módních trendů charakteristických pro určitou dobu. Módní trendy se projevují jak v celku, tak i v detailu.

Na rodinném domě tak můžeme často pozorovat střídání období. Nejčastěji se střídá období s retrospektivními přístupy odolávajícími se na historii s tendencemi inovačními. Co se týká využívání módních trendů, měli bychom být opatrnější. Rodinný dům je trvalejší hodnota, která tu s námi zůstane několik desítek let. V případě špatné volby trendu, je pak složité a náročné jej přestavět.

Módní trendy v oblasti domů jsou často velmi pomíjivé. Trend představuje vývojovou tendenci určité doby. Ovšem tato tendence může být velmi krátká. Takže dům může být momentálně módním hitem, ale za tři roky, kdy období jednoho trendu pomine, se může stát nepochopitelným. Důležitým faktorem módnosti je tedy čas, který kvalitu vývoje trendu odhalí.

Kladete si v duchu otázku, kdo určuje trendy v oblasti rodinných domů? V České republice je za trend považováno to, co staví masy lidí. Široká veřejnost, tak určuje trendy sama sobě. Trendy řízené vlastním vkusem nechápou ani nechtějí chápat, že trend nemusí vždy znamenat vhodnou a správnou volbu. Trend nemusí znamenat ani správnou architekturu.

Žalostné je, že lidé, kteří mají v architektuře a stavebnictví profesionální vkus a popohání vývoj dopředu, neurčují trendy masové společnosti. Mezi architekty a obecným vkusem je totiž velký rozdíl. Architekti staví domy pro odborné časopisy a jednoho konkrétního majitele. Těm se tento trend líbí a obdivují ho. Odezva široké veřejnosti je však zamítavá.

Jak by tedy měl vypadat současný dům podle obecného vkusu? Obvykle uslyšíte odpověď, že by se mělo jednat o lidovou chaloupku. Už tehdy je jasné, že lidé nemají na mysli chloupku postavenou z tradičního lidového českého stavitelství. Na mysli mají typový rodinný dům z katalogu. Ten totiž v současné době určuje trend.

Rate this post
Sdílejte