Se starostmi ohledně bytových domů na Slovensku pomůže společnost HomePro Správcovská s.r.o.

Se starostmi ohledně bytových domů na Slovensku pomůže společnost HomePro Správcovská s.r.o.

Sdílejte

Co si budeme povídat, v dnešní době máme denně spoustu povinností, které musíme zvládat. Pokud máme na starost nemovitost v zahraničí, kupříkladu na Slovensku, péče o ni nutně zabírá velmi mnoho času. Přitom není nutné, abyste vše řešili sami. Na Slovensku existuje společnost, která vám ráda pomůže se správou jakéhokoli bytového domu.

Roční vyúčtování se týká všech

Každoročně je nutné, abychom v bytových domech prováděli roční vyúčtování. To za vás může zařídit zmiňovaná společnost. Nejpozději do 31. května každoročně zašle každému vlastníkovi bytu nebo nebytového prostoru vyúčtování, na základě něhož zjistí, zda vlastníkovi nemovitosti vznikl nedoplatek, nebo přeplatek.

Na začátku roku zabezpečuje správce odpočty skutečné spotřeby energií a vody, včetně aktualizace počtu osob, které byt užívají. Vlastníci nemovitostí mohou tyto informace předat společnosti HomePro Správcovská s.r.o. jednoduše prostřednictvím online formuláře na jejich webových stránkách. Pracovníci ekonomického oddělení všechny vstupy pečlivě zkontrolují, sumarizují všechny faktury a vyúčtování týkající se služeb, zboží a plnění bytového domu, kontrolují odpočítané hodnoty z měřičů, nahlášené a zaevidované osoby a všechny detaily pro vypracování vyúčtování.

Zástupci vlastníků mají možnost zúčastnit se před odesláním vyúčtování konzultačního setkání a zkontrolovat faktury, které jsou předmětem vyúčtování. K nahlédnutí je i roční vyúčtování a je tady možnost prokonzultovat vše s odpovědným pracovníkem společnosti. Pokud vznikne přeplatek, je do 30 dnů odeslán na účet vlastníka. Při nedoplatku je vlastník povinen do 30 dnů nedoplatek uhradit.

Něco ke změně správce domu

Společnost HomePro Správcovská vám pomůže i v případě, že vás zajímá změna správce. Jestliže nejste spokojeni se službami správce bytového domu, na jejích webových stránkách najdete stručný návod, jak správce odvolat a zvolit si nového.

Další rady, které vám společnost poskytne, se týkají revizí, správy rezidenčních lokalit, správy bytů… Mezi další služby patří starostlivost o interiér, úklid a čištění, opravy, investice do bydlení… Podívejte se na jejich web a nasajte spoustu užitečný rad, nebo se na ně přímo obraťte a požádejte o pomoc. Rádi vám vyjdou vstříc.

Sdílejte