Filtrace v akváriu

Filtrace v akváriu

Sdílejte

Pro správné fungování akvária je jednou z nejdůležitějších součástí akvarijní techniky filtrace. Filtry v akváriu bývají mnohdy považovány pouze za sběrače drobných nečistot v akváriu. Není to však pravda. Filtr je nutné vybírat s uvážením a vybírat ho podle technických parametrů. Cena filtru by měla být až druhořadá.

Filtrovat vodu může tzv. mechanicky, biologicky a chemicky. Nyní si tyto pojmy podrobněji vysvětlíme.

Mechanická filtrace

Mechanická filtrace nám pomáhá odstranit z vodního sloupce v podstatě okem viditelné nečistoty jako jsou výkaly ryb, zbytky potravy nebo rostlinné části. Pamatujte však na to, že je třeba  pravidelně filtrační média (např. molitan ve filtru) z filtru vyndat a vyčistit (vyždímat). Jestliže toto nebudete pravidelně provádět, nebude filtr plnit svoji funkci a bude to stejné, jako by nám nečistoty zahnívaly přímo na dně akvária.

Biologická filtrace

Biologická filtrace je vlastně založena na principu přítomnosti bakterií ve filtračním médiu. Zde přítomnost bakterií přeměňuje odpad v akváriu na méně toxické látky. Bakterie změní jedovatý amoniak (NH3) na jedovaté dusitany (NO2) a následně na méně jedovaté dusičnany (NO3). Dusičnany obsažené ve vodě nejsou tak škodlivé jako toxické látky, avšak z akvária je musíme pravidelně odstraňovat výměnou vody jinak nám nebudou ryby prospívat a také se nám bude tvořit větší množství řas v akváriu.

Chemická filtrace

Dalším druhem filtrace je filtrace chemická, která je neméně důležitá. Jedná se o čištění pomocí aktivního uhlí. Odstraňuje okem neviditelné nečistoty z vody.

Druhy filtrů dle umístění

Podle umístění filtrů máme filtry vnitřní, vnější a závěsné. Teď si ve zkratce popíšeme základní informace o těchto filtrech.

Vnitřní akvarijní filtry

Jak už samotný název napovídá tyto filtry jsou umístěny kompletně uvnitř nádrže a z nádrže vede pouze elektrická šňůra. Umisťují se do rohu nádrže a jsou menších rozměrů. Filtrační náplně bývá z molitanové vložky, která také poskytuje osídlení bakteriemi. Údržba vnitřního filtru je prováděna jednou týdně, a to z toho důvodu, že objem filtračního média je menší a tudíž se rychle zanáší.

Mezi výhody těchto vnitřních filtrů patří jejich nízká pořizovací cena a potom ta výhoda, že nemusí být z akvária vyvedena hadice.

Nevýhodou je krátký interval pro údržbu, horší přístupnost, kdy se musíme ponořit do vody a v neposlední řadě to, že narušuje pěkný vzhled akvária.

Vnější akvarijní filtry

Vnější filtry se umisťují mimo akvárium, např. do skříňky pod akvárium. Do akvária vedou pouze dvě hadice – nasávací a výtoková. Pod akváriem se nachází filtrační náplň a také čerpadlo, které zajišťuje cirkulaci vody mezi akváriem a filtrem. Velkou a nespornou výhodou je, že vnější akvarijní filtr je mnohem větších rozměrů, samozřejmě následně obsahuje i mnohem větší filtrační náplně. Většina filtrů již při zakoupení obsahuje filtrační výplň.

Výhodou vnějších filtrů je velký objem filtru a filtračního média, dále dlouhý interval údržby, není narušována estetika akvária a dobře výkonným filtrem je možno dosáhnout krásně čisté vody.

Nevýhodou je vyšší pořizovací cena a dále riziko havárie při špatném instalování hadic, kdy nám může objem akvária vytéct ven.

Závěsné akvarijní filtry

Jako poslední máme filtry, které jsou zavěšené na boční venkovní straně akvária. Do akvária vede pouze trubice, která nasává vodu do filtru. Tyto filtry používáme zejména pro akvária bez horního krytí. Závěsné filtry maximálně využívají prostor v akváriu.

Výhodou závěsných filtrů je možnost použít různé filtrační náplně, delší interval údržby a snadná obsluha filtru. Jako mínus uvádíme nemožnost použít u akvárií s horním krytem.

Toto jsou základní informace k výběru a provozu akvarijních filtrů.

 

 

Sdílejte