Vyplatí se krátkodobý pronájem v Karlových Varech přes Airbnb, nebo je stále...

Vyplatí se krátkodobý pronájem v Karlových Varech přes Airbnb, nebo je stále výhodnější upravit užívání nemovitosti nájemní smlouvou? Vyberte variantu, která pro Vás bude z dlouhodobého hlediska výhodnější!

Sdílejte

Dining Room 1158266 640Vlastníte nemovitost a přemýšlíte, jak s ní co nejlépe naložit? Nechcete, aby Vám jen ležela ladem, ale zároveň nevíte, jestli bude výhodnější krátkodobý či dlouhodobý pronájem v Karlových Varech? V tomto článku jsme se zaměřili na užívání nemovitosti na základě nájemní smlouvy a krátkodobého pronájmu přes Airbnb. Inspirujte se našimi tipy a mějte jistotu, že jste vybrali variantu, která je pro Vás z finančního i časového hlediska tou nejvýhodnější.

Výše možných výdělků v případě dlouhodobého pronájmu

Za uplynulý rok došlo k prudkému nárůstu cen nájemného. Toto navýšení bylo celorepublikové a týkalo se zejména krajských měst. Karlovy Vary byly městem, kde byl meziroční nárůst jedním z největších. Na srovnání cen posledních měsíců s předchozím rokem se podívejte v přehledu níže.

Průměrná cena 11/2018 09/2019 10/2019 11/2019
1 m2 / měsíc 178 191 185 187
byt / měsíc 11 275 12 551 12 360 12 061

 

Zároveň je bytů nedostatek a zájem o ně je vysoký, což žene jejich hodnotu ještě více nahoru. Speciálně v Karlových Varech mají o dlouhodobý pronájem zájem i cizinci, kteří tvoří až 10 % z celkového obyvatelstva města.

Výhody a nevýhody dlouhodobého pronájmu

+      Poplatky za energie jsou hrazeny nájemcem.

+      Nájemce hradí drobné opravy do výše stanovené smlouvou.

+      V případě včasných plateb je tato varianta více stabilní.

 

–      Nulová možnost využít nemovitost v průběhu trvání smlouvy pro vlastní účely.

–      Přístup do nemovitosti jen po domluvě s nájemcem.

–      Omezená možnost kontrolovat nemovitost.

 

Pronájem nemovitosti přes Airbnb

Karlovy Vary jsou šestým nejnavštěvovanějším regionem ČR, proto se dá předpokládat, že by zájem cizinců byl velký. Po Praze zde cizinci zůstávají na nejvíce nocí.

Při krátkodobém pronájmu nemovitosti lze z dlouhodobého hlediska dosáhnout o 50 až 100 % vyšších výnosů, ale je nutné zvážit všechny aspekty.

K pronájmu se nejčastěji využívá internetová platforma Airbnb či Booking.

Výše měsíčního výdělku se odvíjí od umístění nemovitosti, její velikosti, dispozic a vybavení. Rozhodujícím faktorem je samozřejmě cena, kterou si nastavíte za jednu noc. Při částečné či plné obsazenosti lze dosahovat výdělků v rozmezí 15 000 – 30 000 Kč. Do ceny bytu se promítne také úklid a městská daň.

Na cenu, kterou budou turisté ochotni zaplatit, má vliv také hodnocení, které jste doposud obdrželi. Mnoho turistů si ubytování vybírání právě na základě recenzí předchozích návštěvníků a také fotografií bytu.

Klady a zápory krátkodobého pronájmu

+      Můžete pronajímat celou nemovitost či její část.

+      S pronájmem můžete kdykoliv skončit a nemovitost užívat pro vlastní účely.

+      Nedochází k příliš velkému opotřebení bytu, protože není nepřetržitě obsazen. Mnohdy je využíván jen na přespání.

–      Hrozí riziko, že byt nebude obsazen všechny dny v měsíci a pronájem pro Vás nebude tak výhodný, jak jste očekávali.

–      Nemovitost musíte udržovat neustále čistou a být nepřetržitě k dispozici cizincům.

–      V případě opakovaného pronájmu nemovitosti se automaticky stáváte podnikatelem a musíte si proto založit živnost a hradit povinné zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

–      Nutnost vést domovní knihu a poskytnou ji v případě potřeby policii.

–      Vybírat lázeňské a městské poplatky.

–      Máte ohlašovací povinnost ve vztahu k cizinecké policii:

o   U cizinců původem z EU při pobytu delším, než 30 dnů.

o   U cizinců ze zemí mimo EU již v případě pobytu na 1 noc.

 

Tip: Přečtěte si, jak je na tom celá ČR z hlediska návštěvnosti turisty.

Turisté zde stráví v průměru 5,7 dne. Republikový průměr je 3,6 dne. Nejdéle zde zůstávají turisté z Ruska, Ukrajiny a Německa. Naopak návštěvníci z Číny a jiných měst ČR městem jen projedou a příliš se zde nezdržují. Pokud se rozhodnete pro krátkodobý pronájem, berte na vědomí, že návštěvnost v Karlových Varech sice z dlouhodobého hlediska roste, ale zároveň se snižuje počet osob, které zde přenocují. Krátkodobý pronájem může být z hlediska výnosnosti výhodnější, ale to jen v případě plné obsazenosti. Na druhou stranu je tato varianta časově náročnější, proto je nutné zvážit všechny varianty před tím, než učiníte rozhodnutí.

Pronajímali byste svou nemovitost raději přes Airbnb či Booking? Podle čeho byste se rozhodli?

 

 

 

 

Sdílejte