Nezapomeňte na kontrolu střechy před zimou

Nezapomeňte na kontrolu střechy před zimou

Sdílejte

03cat scaled

Zima je pro střechu nejnáročnější období, sněhová nadílka je sice v Čechách jen poměrně zřídkavá, avšak nízké teploty už takovou raritou nejsou. Kontrola před zimou by tedy měla být nutností, abychom měli jistotu, že naše střecha odolá nepřízni zimního počasí.

Nejprve zkontrolujte pohledem

Tuto část zvládne skoro každý, je pravda, že ne všichni zvládají pohyb ve výškách. V tomto případě je možná vhodné se obrátit na profesionály, kteří výškové práce ovládají. Nezapomínejte na bezpečnost práce, stoupejte jen na konstrukce tomu určené a zvolte si pro kontrolu vhodný den – teplý a suchý, nejlépe naprosté bezvětří. Také používejte ochranné bezpečnostní pomůcky a domluvte si někoho, kdo vám bude jistit žebřík.

Skládaná střešní krytina

Nejenže je potřeba zkontrolovat stav vaší střechy, ale i vykonat opravu střechy. Při kontrole se podívejte na střešní tašky, v přídě, že naleznete nějakou poškozenou, odstraňte všechny její části a nahraďte ji novou. Pomozte si dvěma dřevěnými klínky, těmi nadzvednete tašky v řadě s poškozeným kusem, pomocí pokrývačské lžíce poničenou tašku a všechny její úlomky i části poctivě odstraňte. Novou tašku zasuňte, když se zachytí svými zuby o lať, pak máte hotovo. Důkladní byste měli být v místě oplechování, kde je potřeba ověřit, že tmel není nijak degradovaný. Zvláštní pozornost věnujte hřebenáčům a jejich upevnění.

Plechová střecha

Plechová střecha nevyžaduje tolik péče, stačí jen zběžně prohlédnout úžlabí a všech spojů různě nakloněných ploch. Na střeše se snažte nebýt zbytečně dlouho, při pochodování po plechu totiž můžete krytinu deformovat.

Okapy

Největší důraz byste při kontrole měli dát na okapy. Ty je v prvé řadě potřeba očistit. Nečistoty vyndejte ručně, nástroji byste mohli okapový systém poškodit. Začněte u výtokového otvoru a postupně se posouvejte dál. V neposlední řadě zkontrolujte odtokovou rouru a případně ji zbavte zanesení proudem vody – nejlépe hadicí. Očista okapů není to jediné, co je potřeba udělat. Taktéž byste měli důkladně zkontrolovat celý okapový systém. Odvádí okapy dostatečně vodu? Nenašli jste nějaké známky rzi či praskliny? Jestli jste našli jakoukoliv závadu, je potřeba ji napravit. Zkorodované šrouby vyměňte a ostatní závady vyřešte svépomocí, nebo se obraťte na profesionály.

Proč je vlastně potřeba čistit okapy? Podzimní měsíce znamenají pro okapy značné zanesení, hlavně v podobě listí. Takto špinavý okap pak neplní svou funkci, voda stéká na omítku, v zimě se tvoří rampouchy a deformují se žlaby. I proto je vhodné (alespoň u starších domů) zvážit sundání žlabů na zimu. Problémům s nečistotami můžete předcházet lapačem, který umístíte do kotlíku žlabu.

Ochraňte střechu před sněhem

Toto pravidlo platí jen pro některé domy, v případě, že žijete v nadmořské výšce do 400 metrů, není ochrana střechy před sněhem nutná. Všichni ti, kteří mají své obydlí nad 600 metrů nad mořem, již obranu využít musí. Jedná se o sněhové zábrany, háky, zachytávače sněhu, sněholamy a rozrážeče sněhu. V případě, že bydlíte v horské oblasti měla by vaše střecha disponovat protisněhovými taškami.

Rate this post
Sdílejte