Septik nebo žumpa k odtoku odpadních vod z domácnosti?

Septik nebo žumpa k odtoku odpadních vod z domácnosti?

Sdílejte

water 4230596 640

Zaobíráte se projektem nového rodinného domu nebo jiné nemovitosti v místech absence kanalizace? Zdá se vám to jako neřešitelný problém a nevíte si s tímto problémem rady? Nebojte. Svého vysněného domku na samotě nebo na vesnici se vzdát nemusíte, pokud si pořídíte žumpu či septik, kam budou odpadní vody z vaší domácnosti odtékat.

Rozdíl mezi septikem a žumpou

Mysleli jste si, že žumpa nebo septik je vyjádření jednoho, pouze dvěma výrazy? Není tomu tak.

Septik slouží na zachytávání odpadní vody z domácnosti. Jakmile je přečištěna, dochází k jejímu vypuštění do povrchových nebo podzemních vod. Septik obsahuje několik komor, ve kterých se odehrává proces shromažďování nečistot, filtrování a následnému čištění vody. Účinnost septiku je posilována mnohými filtry.

Žumpa, stejně tak jako septik, slouží k zachytávání odpadní vody z domácnosti, jejím hlavním rozdílem je však to, že odpadovou vodu z žumpy nesmíte vypouštět.

Výhody a nevýhody

Největší nevýhodou septiku je, že k jeho vybudování nejen že budete potřebovat stavební povolení, ale také povolení na nakládání s vodou, které budete potřebovat vyřídit na ministerstvu životního prostředí. Dále kvůli septiku zastavíte kvůli mnoha potřebným komorám větší plochu.

Poté je však výhodou, že pročištěná voda může odtékat do povrchových nebo podzemních vod, ty se však musí dočišťovat. Druhou výhodou je většinou méně častá potřeba odstraňování kalu, který vzniká při čištění. To se však odvíjí podle počtu osob, které septik využívají.

V případě betonové jímky (žumpy) patří mezi výhody nízké pořizovací náklady bez nutnosti stavebního či jiného povolení, pokud mluvíme o žumpě do 300 m² a hloubce 3 metry. Také není potřeba provádět rozbory odpadních vod. Nevýhodou však je, že jímka je potřeba přibližně jednou za rok vyvézt za pomoci fekálního vozu. Tato frekvence je však také závislá na počtu osob užívajících žumpu.

Rate this post
Sdílejte